Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 


FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  w km od 0+000,00 do 0+285,00  w Olkusz, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 758.149,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkusz, Gmina Olkusz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt szacowany jest na 1.516.298,19 zł.

Czas realizacji - 09.2020 r.  - 08.2021 r.

Długość  przebudowanego odcinka – 285 m.

W zakres prac wchodzi kompleksowa przebudowa konstrukcji jezdni oraz chodników, budowa brakującego odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa chodników, wyznaczenie nowych oraz usystematyzowanie istniejących miejsc parkingowych. Tym samym zakończone zostaną wszystkie zaplanowane prace w obrębie tej ulicy.

Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Oceny wniosków dokonywano, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.