Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zachęcamy do zgłaszania organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Olkusz do tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

W tym roku nagrody Kryształy Soli zostaną przyznane po raz szesnasty. Nagrody będą przyznane w kategoriach: 1. Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 2. Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna. 3. Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie. 4. Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia. 5. Gospodarka i Zrównoważony Rozwój. 6. Najlepszy Projekt Społeczny. Trwa także nabór w konkursie o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

 

Konkursy dedykowane są osobom zaangażowanym społecznie. Za ich przykładem organizatorzy pragnąć docenić ich pracę i pokazać, że działania prospołeczne mają  sens. To także doskonała okazja by w sposób szczególny docenić zaangażowanie osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz walki z wirusem COVID-19. Nadesłane zgłoszenia będą wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. Dodatkowo tegoroczną edycję „Kryształów Soli” wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A poprzez ufundowanie nagrody finansowej w wysokości 10 000 zł dla Laureata Grand Prix 2020.

Warto dodać, że do tej pory, aż sześć olkuskich stowarzyszeń otrzymało nagrody i wyróżnienia w przyznawanej od 2005 roku przez Marszałka Małopolski nagrodzie „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotychczas otrzymały ją: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/, Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”, Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” oraz Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz.

 

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do konkursów upływa w dniu 31 lipca 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo

Informacje na temat konkursu „Kryształy Soli” można znaleźć tutaj

Informacje na temat konkursu „Amicus Hominum” można znaleźć tutaj