Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Pół miliona złotych – na tyle wykonawca wycenił prace, związane z przebudową budynku Domu Kultury w Olkuszu, polegające na przebudowie holu górnego oraz klatki schodowej. Inwestycja, realizowana dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Olkusz z Gminnego Programu Rewitalizacji, już się rozpoczęło, a jej zakończenie zaplanowano na wrzesień tego roku.

- Gminny Program Rewitalizacji Olkusza to szereg działań prowadzonych na terenie całego miasta. Wszystkie będą służyć mieszkańcom, podnosząc jakość i dostępność przestrzeni publicznej – także dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa Domu Kultury prowadzona jest przede wszystkim z myślą o wszystkich tych, którzy do tej pory mieli problemy ze swobodnym poruszaniem się w dotychczasowej przestrzeni. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyczyni się do poszerzenia działań kulturalnych naszego miasta – komentuje burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

Przebudowa DK

Trwająca przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Olkuszu polega na przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż wewnątrz budynku windy, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń. Dodatkowo, z holu na piętrze zostaną wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni artystycznej. W jednej z sal zostanie wykonana pływająca drewniana podłoga, a w całym segmencie przebudowie zostanie poddana instalacja elektryczna. Działania te wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym, pozwalając zwiększyć efektywne wykorzystanie pomieszczeń Domu Kultury oraz liczby inicjatyw integrujących mieszkańców.

Przebudowa Domu Kultury jest jedną z inwestycji w ramach szerszego zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu - zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”. W ramach tego zadania zakończono już prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu oraz placu przed Domem Kultury. Niebawem rozpoczną się ostatnie prace, które będą polegały na zagospodarowaniu terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu z obszarem wokół stawu przy ul. Fr. Nullo. Wartość wszystkich wymienionych prac – trwających i zakończonych – wynosi ponad 2,7 mln złotych. Ponad 1,7 mln złotych pochodzi z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Przebudowa DK

Gminny Program Rewitalizacji Olkusza to plan gruntownej przebudowy przestrzeni miejskiej, zgodnie z którym realizowanych jest 5 dużych projektów, obejmujących realizację łącznie 18 zadań. Duża część z nich została już zakończona, a dwa najbardziej rozpoznawalne – rewitalizacja Parku Czarna Góra oraz rewitalizacja Dolinki na Os. Młodych – nadal trwają. Na realizację wszystkich projektów Gmina Olkusz przeznacza ponad 26 mln złotych. Dofinansowanie przewyższa kwotę 17,5 mln złotych.

Przebudowa DK