Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w Olkuszu realizowane są inwestycje drogowe o wartości wielu milionów złotych. Z końcem maja odebrane zostały prace związane  z modernizacją ul. Sienkiewicza, a w sierpniu  zakończona została przebudowa ul. Rataja. Inwestycja, której zakończenie prac odebrano 20 sierpnia 2020 r., kosztowała blisko 2 mln zł, a na jej realizację Gmina Olkusz pozyskała 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Burmistrz Roman Piaśnik z radnymi idą po odnowionej drodze

 

Wyremontowana droga z przejściem dla pieszych, po obu stronach ulicy jest chodnik, w oddali widać budynek szkoły

 

Zakres zadania obejmował prace rozbiórkowe jezdni oraz chodników. Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni wraz z nową podbudową tłuczniową. Przebudowano chodniki z kostki brukowej (wraz ze zjazdami), zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe.

W ramach zadania przebudowano elementy kanalizacji deszczowej. Postawione zostały także nowe słupy oświetleniowe. Zgodnie z projektem zostało również wykonane oznakowanie drogowe.

Grupka ludzi stoi na chodniku, burmistrz Roman Piaśnik podaje rękę kobiecie, za nimi rosną drzewa iglaste i widać budynek szkoły oraz zaparkowane samochody

Pięć osób stoi na chodniku, pośród nich jest burmistrz, mężczyzna pokazuje kobiecie coś w teczce, za nimi rosną drzewa

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 918 169,33 zł

Powyższe prace na zlecenie Gminy Olkusz wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GAMEX” Grzegorz Żurek.

Odnowiona ulica z przejściem dla pieszych przy blokach mieszkalnych z niebieskimi dachami, po obu stronach rosną drzewa

 

Na odnowionej drodze i chodniku stoją radni, w oddali widać las i dom

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja o nr 120271K od km 0+308,00 do km 0+900m wm. Olkusz w Gminie Olkusz” zostało zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Ma również na celu poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 Już od września rozpoczną się kolejne inwestycje drogowe związane z przebudową ul. Słowackiego i ul. Fr.Nullo.