Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wtorkowa sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przynosi dobre wiadomości dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony przez burmistrza Romana Piaśnika projekt zmian w budżecie, wprowadzający do realizacji nowe zadania inwestycyjne o wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Ich realizacja będzie możliwa m.in. dzięki uzyskanemu wsparciu z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Mimo trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z epidemii koronawirusa, wprowadzamy do budżetu na rok 2020 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe inwestycje, które poprawią jakość infrastruktury drogowej i sportowej w gminie Olkusz. Tak ambitne plany nie byłyby możliwe, gdyby nie uzyskane wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bardzo intensywnie zabiegaliśmy również o to, by skutecznie odzyskać podatek VAT z prowadzonych inwestycji. Współpraca na różnych szczeblach przynosi znakomite efekty, za co bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym dziękuję. – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Przypomnijmy, w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Olkusz uzyskała wsparcie w wysokości 5 177 078,00 zł.

Porozrzucane banknoty o wartości stu złotych

Kolejna duża inwestycja…

Największą inwestycją, która została wprowadzona do budżetu na sesji 15 września, jest budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze” w Olkuszu. Powstaną m.in. trybuny z szatniami oraz sanitariatami, a także miejsca parkingowe z drogą dojazdową. Realizację zaplanowano na lata 2021-2022, a wartość całej inwestycji sięga łącznie 6,8 mln złotych. Na tę chwilę środki na realizację tej inwestycji pochodzą wyłącznie z budżetu Gminy Olkusz, jednak już teraz wiadomo, że zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 529 300,00 zł z programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie wkład gminy zostanie odpowiednio pomniejszony. Prowadzone obecnie prace rewitalizacyjne Parku Czarna Góra oraz budowa trybun z zapleczem sprawią, że w Olkuszu powstanie kompletny, nowoczesny obiekt, przystosowany do aktualnych wymogów sportowych.

… oraz szereg mniejszych

Jeszcze w tym roku rozpocznie się także realizacja szeregu mniejszych inwestycji – przebudowa ul. Polne Wzgórza w Olkuszu (330 tys. złotych), ul. Polnej (300 tys. złotych), budowa chodników i miejsc postojowych przy ul. Sławkowskiej (100 tys. złotych), czy odwodnienie ul. Stary Olkusz (160 tys. złotych). Planowane jest utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 (150 tys. złotych), modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 (110 tys. złotych), dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie (50 tys. złotych), rozbudowa remizy w Osieku (50 tys. złotych), modernizacja Szkoły Podstawowej w Zedermanie oraz oświetlenie i ogrodzenie boiska sportowego (łącznie 100 tys. złotych).

Do realizacji w przyszłym roku zaplanowana została przebudowa ul. Kpt. Hardego (400 tys. złotych), ul. Batalionów Chłopskich (200 tys. złotych), modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 (160 tys. złotych), budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Braciejówce (150 tys. złotych - połowę stanowi dotacja LGD), a także dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację przebudowy ul. Długiej w Olkuszu (200 tys. złotych).

Na lata 2020-2021 została zaplanowana przebudowa ul. Leśnej (łącznie 600 tys. złotych), ul. Strzelców Olkuskich (łącznie 400 tys. złotych), a także boiska w Sienicznie (łącznie 120 tys. złotych) oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Baczyńskiego (50 tys. złotych). Z kolei na lata 2021-2022 zaplanowano przebudowę ul. Jasnej (łącznie 700 tys. złotych). Wcześniej Gmina zamierza wykonać dokumentację techniczną inwestycji.

O szczegółach inwestycji będziemy informować, gdy będą ogłaszane postępowania przetargowe.

 

fot. pixabay.com