Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ogólnopolskie konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) miały miejsce od 10 lutego do 10 marca br. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nich udział. Przekazane przez Państwa uwagi pozwolą nam na usprawnienie prac studialno-projektowych w ramach kolejnych etapów przygotowań od inwestycji.

W konsultacjach można było wziąć udział na kilka sposobów: wypełnić formularz internetowy na stronie konsultacje.cpk.pl, przesłać uwagi: mailem lub tradycyjną pocztą, albo też złożyć je osobiście w siedzibie Spółki.

W wyniku konsultacji Spółka CPK otrzymała ponad 32,5 tys. głosów za pomocą formularza elektronicznego, ponad 2 tys. głosów drogą mailową, i ponad 45 tysięcy papierowych dokumentów (wśród nich pojedyncze uwagi, wydrukowane formularze oraz stanowiska: grupowe i jednostek lub przedstawicieli samorządu terytorialnego). W sumie do CPK wpłynęło różnymi kanałami ponad 146 tys. głosów.

Celem konsultacji SSL było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1800 km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km.

Na udostępnionych przez Spółkę CPK w ramach projektu SSL mapach oprócz granic korytarzy zostały zaprezentowane orientacyjne wstępnie proponowane przebiegi nowych linii kolejowych i dróg, których ostateczny kształt nie został na razie przesądzony. W związku z tym autorzy raportu nie odnieśli się do poszczególnych uwag i propozycji zmian przebiegu linii kolejowej, których uwzględnienie, w postaci korekty przebiegu, mieściłoby się w granicach korytarza SSL.

Drugim etapem konsultacji społecznych całego programu inwestycyjnego CPK będzie postępowanie z udziałem mieszkańców prowadzone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). W trakcie tych działań mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL uwzględniającym wynik konsultacji, a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl#raport