Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W ramach tegorocznej Juromanii, 18 września w olkuskim magistracie odbyła się sesja popularnonaukowa „Srebrne Miasto Olkusz i zamek Rabsztyn – popularyzacja historii” zorganizowana w celu promocji projektów: „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego” oraz „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, jakie są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przy wsparciu środków unijnych.

Uczestników i prelegentów powitał Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, który podkreślił znaczenie prac prowadzonych w olkuskiej starówce i na zamku Rabsztyn. Jak podkreślał burmistrz, nowoczesne ekspozycje multimedialne w podziemiach ratusza i starostwa, a także zmieniający się zamek Rabsztyn, to nowe produkty turystyczne, które będą atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców Olkusza, ale także turystów, coraz chętniej odwiedzających nasze miasto.

 W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią, liczba uczestników sesji była ograniczona. Zaproszenia do udziału w sesji skierowano do naukowców zajmujących się poruszaną na niej tematyką, a także do przedstawicieli olkuskich instytucji i stowarzyszeń. Warto dodać, że jednym z uczestników sesji była dr hab. Monika Bogdanowska – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawianymi przez poszczególnych prelegentów.

 Sesja została podzielona na dwa panele. Pierwszy, zatytułowany „Poczet Starostów Rabsztyńskich”, rozpoczął mgr Jacek Sypień, pracownik olkuskiego magistratu, a zarazem prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”. Przedstawił referat „Starostowie rabsztyńscy w ikonografii”, którym przybliżył tematykę książki „Poczet starostów rabsztyńskich”, jaką opracował we współpracy z mgr. Tomaszem Szygulskim. Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali wspomnianą publikację oraz materiały promocyjne Olkusza.

Następnie głos zabrała mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarczyk - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego magistratu. Przedstawiła bogato ilustrowaną prezentację pt. Realizacja projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”.

 Drugi panel był zatytułowany „Górnictwo i hutnictwo rud ołowiu, srebra i cynku w rejonie olkuskim”. Rozpoczął go dr hab. prof. HUMANITAS Dariusz Rozmus, przedstawiając wykład „Wczesnośredniowieczne hutnictwo srebra i ołowiu w świetle badań archeologicznych w Olkuszu i regionie.” Jak mówił prof. Rozmus, najnowsze odkrycia archeologiczne pozwalają znacznie cofnąć w czasie początki górnictwa kruszcowego na naszym terenie.

 

 Po nim zabrał głos mgr inż. Józef Niewdana, prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy”, który przedstawił bardzo ciekawy, ilustrowany archiwalnymi fotografiami wykład „Ślady dawnego górnictwa w rejonie olkuskim”.

Na zakończenie wystąpił dr inż. Grzegorz Augustyn z firmy Signum Project, prezentując wykład „Górnicza ekspozycja muzealna w podziemiach Kwartału Królewskiego w Olkuszu – koncepcja, scenariusz, realizacja.” Całość zakończyła krótka konferencja prasowa.

Następnie uczestnicy sesji mieli okazję zobaczyć wystawę planszową „Górnicze tradycje Srebrnego Miasta”, jaka jest prezentowana na rynku, a następnie (co było niespodzianką) zwiedzić piwnice Starego Starostwa, gdzie mogli na żywo zapoznać się z założeniami powstającej ekspozycji multimedialnej.

Organizatorem sesji był Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, a partnerem Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”. Patronat medialny objęły: Przegląd Olkuski, Kurier Olkuski oraz portal Historykon. Projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Olkusz.