Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu kontynuuje zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne.

Przed kilkoma dniami w olkuskim magistracie został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pt. „Przebudowa dróg i chodników w Gminie Olkusz – etap II”. Realizowana obecnie inwestycja składa się z trzech zadań. Pierwsze obejmuje przebudowę ul. Leśnej w Olkuszu, drugie budowę odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz w Olkuszu, a trzecie utwardzenie terenu na działce o numerze ewidencji gruntów 4423 w Olkuszu. Najkorzystniejszą ofertę na przebudowę ul. Leśnej w Olkuszu złożyła firma F.H.U.P. DROG-BIT Konrad Odrzywołek z Tenczynka, a na budowę odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz firma PPUH GAMEX mgr inż. Grzegorz Żurek z Osieka. Ta firma wygrała także przetarg na kolejne zadanie, czyli utwardzenie terenu na działce 4423 w Olkuszu.

- Mimo naprawdę trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej wynikającej z epidemii koronawirusa, staramy się realizować zadania inwestycyjne, których celem jest poprawa jakości życia naszych mieszkańców, a także estetyki naszego miasta. Pragnę zaznaczyć, że realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie pozyskała nasza gmina. – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

 

Zadanie o nazwie „Utwardzenie terenu na dz. nr ew. gr 4423 w Olkuszu” będzie polegało na utwardzeniu terenu przed olkuskim krytym basenem przy szkole na Osiedlu Młodych. Podczas prac zostanie wymieniona istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa z jednoczesnym uporządkowaniem sposobu parkowania. W ramach realizacji zadania zostaną zabudowane nowe krawężniki betonowe oraz powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni ok 600 m kw. Prace mają potrwać do 10 grudnia.

W tym terminie ma się również zakończyć realizacja kolejnego zadania, czyli budowy odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz w Olkuszu. Jej celem jest odprowadzenie wód opadowych z terenu ul. Stary Olkusz i tym samym uregulowanie gospodarki opadowej na tym terenie. Po rozebraniu istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, rozpocznie się budowa chłonnej kanalizacji deszczowej o długości 112 mb. Następnie zostanie wykonana nowa podbudowa i nawierzchnia asfaltowa ulicy.

 

Trzecie zadanie, czyli przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu, także rozpocznie się od rozebrania istniejącej nawierzchni tłuczniowej, a następnie rozpoczną się prace związane z wykonaniem odwodnienia drogi. Konieczne będzie ułożenie łącznie 223 mb. kanałów z rur PVC oraz zamontowanie 8 studzienek inspekcyjnych. Zostanie także wykonane tzw. odwodnienie liniowe. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie nowej jezdni. Na powierzchni 985 m kw. zostanie ułożona nawierzchnia z szarej kostki brukowej betonowej, a na powierzchni 300 m kw. nawierzchnia z kolorowej kostki brukowej. Zostaną także ułożone krawężniki i obrzeża wraz z pracami ziemnymi i porządkowaniem terenu. Planowany termin zakończenia prac to 17 maja przyszłego roku.