Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do Gminy Olkusz z wnioskiem dotyczącym Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu użytkowym przy ul. Legionów Polskich 14 w Olkuszu. Skan przedmiotowego wniosku znajduje się tutaj. Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi burmistrza Romana Piaśnika.

------

 

Pan Kazimierz Bobyla

Prezes Olkuskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94

32-300 Olkusz

 

 

Mając na uwadze wniosek Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dotyczący wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu użytkowym przy ul. Legionów Polskich 14 w Olkuszu, oddanym Stowarzyszeniu do używania przez w/w Spółdzielnię „po kosztach” -  nasuwa się refleksja, czy Zarządowi OSM chodzi o wsparcie Stowarzyszenia, czy raczej wniosek ten dotyczy „wsparcia” Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Domyślać się można, że Spółdzielni zależy wyłącznie na dalszym utrzymaniu własnego źródła dochodu, związanego z używaniem jej lokalu przez w/w Stowarzyszenie.

Zastanawia też kolejna kwestia: dlaczego to Spółdzielnia, a nie Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” zwraca się do Burmistrza o „dodatkowe wsparcie”. Rodzi się także kolejne pytanie: czy Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” jest zainteresowane bliżej nieokreślonym „dodatkowym wsparciem” i czy w ogóle posiada wiedzę o przedmiotowym wniosku Spółdzielni.

Niezależnie od powyższego informuję, że Gmina Olkusz co roku przekazuje wsparcie finansowe na działalność prowadzoną między innymi przez w/w Stowarzyszenie.

Kluby osiedlowe pełnią niezwykle istotną rolę w integracji osiedlowej społeczności, chociaż ich oferta nie musi ograniczać się do mieszkańców jednego osiedla. Praktyka pokazuje jednak, że to przede wszystkim społeczność osiedlowa jest głównym beneficjentem ich działalności.

Gmina Olkusz dotuje wszystkie funkcjonujące na jej terenie  kluby: Klub Przyjaźń na Os. Pakuska, Klub Krecik na Os. Młodych oraz Klub Kubuś na Os. Słowiki.

W miastach całej Polski utrwaliła się natomiast praktyka, zgodnie z którą to wspólnoty mieszkaniowe angażują się finansowo oraz organizacyjne w działalność klubów osiedlowych.

Lokalnie pozytywny przykład daje Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Olkuszu. To właśnie Spółdzielnia wzięła na siebie odpowiedzialność za prowadzenie Osiedlowego Klubu Kubuś, podpisując z KS Flika umowę na prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej w ramach klubu osiedlowego. Spółdzielnia "NOWA" udostępnia nieodpłatnie klubowe pomieszczenia oraz angażuje się w organizację imprez okolicznościowych, a także współfinansuje prowadzone remonty. Wspiera również Klub w wydatkach na media, które KS Flika pokrywa jedynie w części – w kwocie, która nie przekracza 2 tysięcy złotych.

Zaangażowanie Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w działalność Klubu Kubuś bardzo mocno kontrastuje z zaangażowaniem Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w działalność Klubu Przyjaźń.

Udostępnienie przez OSM lokalu „po kosztach”, to w mojej ocenie żadne zaangażowanie władz Spółdzielni.

Tylko w 2019 roku wydatki Stowarzyszenia „Wszyscy dla Wszystkich” na media przekroczyły kwotę 40 tys. złotych! Gdyby – wzorem sytuacji na Osiedlu Słowiki – OSM pokryła choćby część tych wydatków, Stowarzyszenie to dysponowałoby znacznie większymi środkami na realizację celów statutowych.

Z pewnością społeczność lokalna przyjęłaby pozytywnie większe zaangażowanie władz Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu w pomoc stowarzyszeniom i klubom, w tym klubowi Przyjaźń, bowiem  z oferty klubu Przyjaźń korzystają przede wszystkim mieszkańcy zasobu mieszkaniowego OSM w Olkuszu.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz