Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ogłoszono już listę zadań zgłoszonych do tegorocznej, 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Łącznie zgłoszono aż 343 zadania, czyli o 104 więcej niż przed rokiem. To najlepszy wynik w historii całego projektu Województwa Małopolskiego.

Z subregionu Małopolska Zachodnia obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki  wpłynęło 48 zadań. Wśród nich są też zadania dotyczące Olkusza i ziemi olkuskiej, jak m.in. budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych przez DW 791 w Olkuszu oraz zadanie „Mocni w pomocy” - wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu olkuskiego.

Teraz każde zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Wykaz wszystkich 334 zadań, które przeszły do dalszej oceny, można znaleźć tutaj.

Do 5 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego opublikuje na www.bo.malopolska.pl wstępną listę zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania oraz listę zadań odrzuconych – wraz z podaniem powodu. Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania. Najlepsze propozycje mieszkańcy będą wybierać w maju 2021 roku.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można znaleźć tutaj.

 

Źródło: Biuro Prasowe UMWM / Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich