Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w trybie zdalnym w dniu 10 listopada 2020 roku – godz. 15.30

 

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Olkuszu.
 4. Przedstawienie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
  o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30.09.2020 roku na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2020 roku na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2020 roku na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 października 2020 roku na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/541/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Kosmolowie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/163/2019 Rady Miejskiej
  w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz (z późn. zm.).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Lekkoatletyczno – Piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z terenu parkowego Ośrodka Sportowo- Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.
 26. Podjęcie uchwały ww sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze zjeżdżalni wodnej na terenie Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” w Olkuszu.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” w Olkuszu.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw na terenie Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” w Olkuszu.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z pola do minigolfa na terenie Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” w Olkuszu.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego „Czarna Góra” w Olkuszu.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Hali Sportowo – Widowiskowej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej 1a .
 34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych w Olkuszu przy ul. Długiej.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych w Gorenicach przy ul. Krakowskiej.
 36. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 37. Wolne wnioski.
 38. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.