Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Zainteresowani mogą już składać wnioski – propozycje kandydatów do XII edycji Nagrody dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis”.

Nagrody Cordis Nobilis przyznawane są w celu szczególnego docenienia i wyróżnienia osób i organizacji związanych z Olkuszem, które działają na rzecz innych osób.

 

Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach:

 • ORGANIZACJA – dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcie służące budowaniu wspólnego dobra,
 • FILANTROP – dla darczyńców, sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej,
 • WOLONTARIUSZ – dla osób stawiających pierwsze kroki w pracy społecznej,
 • OSOBA – za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz dobra innych.

 

 

 

Laureaci poprzednich edycji

Nagrody dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Cordis Nobilis”:

 

w 2009 r.:

 • Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA
 • Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA
 • Paweł PIASNY – w kategorii FILANTROP
 • Jacek CZEKAJ – wyróżnienie w kategorii FILANTROP
 • Zdzisława SZTAFIŃSKA – w kategorii NAUCZYCIEL
 • Olga GAWRON – wyróżnienie w kategorii NAUCZYCIEL
 • śp. Mieczysław KARWIŃSKI – w kategorii OSOBA
 • Józef JANUSZEK – wyróżnienie w kategorii OSOBA

 

w 2010 r.:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” – w kategorii ORGANIZACJA
 • Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA
 • śp. Alina RATUSIŃSKA – w kategorii FILANTROP
 • Barbara i Stanisław PACIEJ – wyróżnienie w kategorii FILANTROP
 • Magdalena BULWA – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Grażyna WĄCŁAW – w kategorii NAUCZYCIEL
 • śp. Wiktor BURAKOWSKI – specjalne wyróżnienie
 • Zbigniew PASIERBIŃSKI i śp. Tadeusz GUMÓŁKA – w kategorii OSOBA

 

w 2011 r.:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA
 • Edward SZUMERA – w kategorii FILANTROP
 • Monika JUREK – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Bożena NOGA – w kategorii NAUCZYCIEL
 • śp. Ewa ZIELIŃSKA – w kategorii OSOBA
 • Danuta SCHEWITZ – wyróżnienie w kategorii OSOBA

 

w 2012 r.:

 • Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Kruk – Starostwa Rabsztyńskiego” w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA
 • Barbara i Adam WĘGLARZOWIE – w kategorii FILANTROP
 • Artur JANUSZEK – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Anna NOGA – w kategorii NAUCZYCIEL
 • Genowefa BUGAJSKA i śp. Barbara KALLISTA – w kategorii OSOBA

 

w 2013 r.:

 • Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie” – w kategorii ORGANIZACJA
 • Anna i Marcin KUBICZEK oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Olkuszu – w kategorii FILANTROP
 • Anna HAJDUŁA i Maria PIASNY – w kategorii NAUCZYCIEL
 • Andrzej FELIKSIK – w kategorii OSOBA

 

w 2014 r.:

 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA
 • Polski Związek Niewidomych Koło w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA
 • Barbara i Stanisław PACIEJOWIE – w kategorii FILANTROP
 • Karol DRABIK – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Dagmara NAZIFI – wyróżnienie w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Małgorzata BRYZIK i Anna KAJDA – w kategorii NAUCZYCIEL
 • Grzegorz LUDWICZAK – w kategorii OSOBA
 • Józef STACH – wyróżnienie w kategorii OSOBA

 

w 2015 r.:

 • Polski Związek Niewidomych Koło w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA
 • Andrzej MAKSYMOWICZ – wyróżnienie w kategorii FILANTROP
 • Marcin BASIŃSKI – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Bartosz BONIECKI – wyróżnienie w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Michał MASŁOWSKI – w kategorii NAUCZYCIEL
 • Wiesława SYGUŁA – wyróżnienie w kategorii NAUCZYCIEL
 • Zofia KRZYSZTOFORSKA – WEISSWASSER i Maria RZEPKA – w kategorii OSOBA
 • Barbara KISZKO – wyróżnienie w kategorii OSOBA

 

w 2016 r.:

 • Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA
 • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA
 • Andrzej MAKSYMOWICZ – w kategorii FILANTROP
 • Roman CHŁOSTA – wyróżnienie w kategorii FILANTROP
 • Barbara CZERWIŃSKA – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Małgorzata DACHOWSKA i Małgorzata ŻUREK – w kategorii NAUCZYCIEL
 • Anna SKRĘT – w kategorii OSOBA
 • Barbara STANEK – WRÓBEL – wyróżnienie w kategorii OSOBA

 

w 2017 r.:

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy FLIKA w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA
 • Jan NIEMCZYK – w kategorii FILANTROP
 • Stanisław CHŁOSTA – wyróżnienie w kategorii FILANTROP
 • Monika SZROMNIK – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Marida ZOŃ – w kategorii NAUCZYCIEL
 • Ryszard KOWAL – w kategorii OSOBA

 

w 2018 r.:

 • Stowarzyszenie ZAMEK RABSZTYN w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA
 • Firma ARTUR SOKÓŁ – w kategorii FILANTROP
 • Ewa GRUSZKA – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Kacper ŻUREK – wyróżnienie w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Bożena SZYMONEK – w kategorii NAUCZYCIEL
 • Konrad KULIG – w kategorii OSOBA

 

w 2019 r.:

 • Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA
 • Jerzy CEBO – w kategorii FILANTROP
 • Aleksandra PYŻ – w kategorii WOLONTARIUSZ
 • Krzysztof URBANIAK – w kategorii OSOBA

 

 

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje:

 • organizacjom pozarządowym
 • innym osobom prawnym
 • kościołom i związkom wyznaniowym
 • osobom fizycznym (co najmniej 10 osób)

 

Wnioski wraz z dokładnym uzasadnieniem danej kandydatury można pozostawić w umieszczonej przy wejściu do urzędu skrzynce podawczej w godzinach pracy urzędu lub wysłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz do dnia 30 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Druki wniosków można pobrać poniżej.

 

CORDIS NOBILIS - karta informacyjna

 

CORDIS NOBILIS - zgłoszenie