Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Mieszkańcy już mogą korzystać z przebudowanego chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich. Inwestycja ta, z uwagi na kwestie własnościowe gruntu, wymagała zaangażowania nie tylko ze strony Gminy Olkusz, ale także spółdzielni mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olkuszu. Część prac wykonano ze wsparciem finansowym z Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Mimo trudnej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, chcemy wykonywać kolejne inwestycje. Zasadność tej inwestycji bardzo często podkreślał radny Rady Miejskiej Jarosław Gałka, któremu dziękuję za tak duże zaangażowanie. Zgoda i faktyczna troska o mieszkańców budują podstawę do dobrej współpracy i stwarzają możliwości realizacji różnorakich projektów – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Chodnik Strzelców

Warto dodać, że na terenie osiedla realizowany jest równocześnie projekt „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W skład szerszego projektu, poza budową chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich wchodzi także modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 oraz budowa targowiska przy ulicy Osieckiej.

Chodnik Strzelców