Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego
 

Obowiązuje w dniu 02.12.2020 od godz. 06.00 do 24.00

 

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 
Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.


* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

  - Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
  - Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
  - Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
  - Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

 
Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

  - Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
  -  Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
  -  Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
  -  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.