Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dokładnie 122 ciekawe prace fotograficzne napłynęły na Konkurs Fotograficzny „Kultura Łączy”, zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Konkurs odbywał się w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

- Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, a zwłaszcza jego laureatom. Bardzo się cieszę, że potrafiliście dostrzec i uchwycić w obiektywie aparatu, to jak zmienia się i pięknieje nasze miasto. Jest to możliwe dzięki prowadzonym przez nas inwestycjom, które nie tylko poprawiają estetykę Srebrnego Miasta, ale przede wszystkim służą mieszkańcom – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie fotografii prezentujących różne formy aktywności artystycznej w oparciu o zmodernizowany obiekt Domu Kultury przy ul. Fr.Nullo 29 oraz efekty prac w obrębie Starego Cmentarza i Stawu Tomsi, Przedszkola Nr 7, a także efekty pozostałych projektów zrealizowanych w Olkuszu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).

Każdy z uczestników mógł zgłosić do konkursu maksymalnie pięć fotografii. Przy ocenie brano pod uwagę kreatywność, walory estetyczne i wizualne, a także zgodność nadesłanych prac z celem konkursu. Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych, czyli uczestników do 18 lat, uczestników powyżej 18 lat oraz uczestników powyżej 65 lat. Jury, w którego skład weszli: artysta plastyk Zofia Rola Wywioł, artysta plastyk Stanisław Wywioł, artysta fotograf Adam Sowula oraz Beata Soboń z Biura Promocji i Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, miało trudne zadanie z wyborem najlepszych fotografii.

Ostatecznie, po dokładnej ocenie, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii do 18 lat pierwsze miejsce zajęła Julia Kolanko-Rawicka, ex aequo drugie miejsce zajęły Julia Roś i Katarzyna Zub, a trzecie Bartosz Ćmielewski, Filip Łydka i Agnieszka Dziąbek. Wyróżnienia otrzymali: Amelia Grubka, Izabela Skóra, Karol Korcz i Dawid Kruczek. W kategorii powyżej 18 lat wyróżnienie otrzymała Katarzyna Ślęzak – Szafraniak. Z kolei w kategorii powyżej 65 lat pierwsze miejsce zajęła Wiesława Kluczewska, drugie Tadeusz Barczyk, a trzecie Anna Sułek.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, a także wszystkim uczestnikom konkursu. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Z racji na ograniczenia związane z pandemią nie jest możliwa organizacja spotkania podsumowującego konkurs i nagrody będą wręczane indywidulanie. Prace laureatów konkursu zostały opublikowane w pełniącym funkcję katalogu wystawy bezpłatnym kalendarzu ściennym na 2021 rok, wydanym przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Ozdobiły również korytarz olkuskiego magistratu. Można je także zobaczyć na prezentacji filmowej, którą można pobrać tutaj.

Warto dodać, że w ramach projektu została opracowana specjalna ulotka. Jest w niej zamieszczony plan cmentarza z zaznaczonymi zrewitalizowanymi obiektami, a także grobami zasłużonych olkuszan i ich krótkimi biogramami. Broszura jest bezpłatnie dostępna w Punkcie Informacji Turystycznej w Olkuszu. W formie pliku pdf można ją pobrać tutaj.

Warto także zobaczyć film, jaki został wykonany w ramach projektu. Można w nim zobaczyć wygląd rewitalizowanych terenów przed, w trakcie i po wykonaniu prac. Film można obejrzeć tutaj.

 Zadanie „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR” uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r. W skład całego zadania wchodzi: zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu, kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza), przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK w Olkuszu, a także przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu. Wartość całego projektu zgodnie z umową to 2 754 691,05 zł, a kwota pozyskanego dofinansowania: 1 709 409,44 zł.