Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 07.12.2020r. do dnia 27.12.2020r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 4462 o pow. 115m2 położonej w Olkuszu przy ul. M. Reja z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą  (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy),  na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 636,53zł brutto (tj. 4,50zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 – go każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 2207/7 o powierzchni 7m2 położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnejz przeznaczeniem pod studzienki teletechniczne oraz słupek kablowy (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy),  na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 51,66zł brutto (tj. 6,00zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 – go każdego miesiąca  z góry;

- działki: nr 2896/5 o pow. 120m2, nr 2897/5 o pow. 200m2- położone w Olkuszu przy ul. Parkowej z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej na okres do 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z operatem szacunkowym w wysokości: 833,00zł netto (tj. 1.024,59zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31-go marca każdego roku z góry

  W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa,   przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.