Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Na przedświątecznej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu został uchwalony budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok. Sesja odbyła się w trybie zdalnym. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 13 radnych, a 8 radnych wstrzymało się od głosu.

- Budżet na rok 2021 ustalamy w bardzo niepewnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Trudno dziś oszacować, jak długo będziemy mierzyć się z ograniczeniami dla gospodarki, które mają bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową naszego samorządu. Jestem jednak przekonany, ze dzięki dobrej współpracy zrealizujemy szereg inicjatyw sprzyjających rozwojowi Gminy Olkusz – mówił w uzasadnieniu do uchwały burmistrz Roman Piaśnik.

Wyniki głosowania 13 za 8 wstrzymujący się

Wskazał również najważniejsze wyzwania nadchodzącego roku. Oprócz niepewności związanej z pandemią koronawirusa, podkreślił rosnące wydatki oświatowe, głównie wynikające z rządowych zmian naliczania wynagrodzenia. Subwencja oświatowa w planie budżetu na 2021 rok wystarczy na pokrycie nieco ponad 46% wszystkich wydatków związanych z edukacją.

Burmistrz wyliczył również większość inwestycji, które będą realizowane w 2021 roku. Często są to zadania wieloletnie, dlatego poniższe kwoty dotyczą wyłącznie wydatków zaplanowanych na nadchodzące 12 miesięcy. Ogólna wartość inwestycji może być znacznie wyższa.

 • Budowa łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską za 410 tys. złotych;
 • Przebudowa drogi w Braciejówce za 150 tys. złotych;
 • Przebudowa ul. Orzeszkowej za 200 tys. złotych;
 • Przebudowa ul. Nullo za 800 tys. złotych;
 • Przebudowa ul. Słowackiego za ponad 1 mln złotych;
 • Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich za 200 tys. złotych;
 • Przebudowa ul. Jasnej za 200 tys. złotych;
 • Przebudowa ul. Kapitana Hardego za 400 tys. złotych;
 • Przebudowa ul. Leśnej za 250 tys. złotych;
 • Przebudowa ul. Sosnowej za 200 tys. złotych;
 • Przebudowa ul. Strzelców Olkuskich za 300 tys. złotych;
 • Utworzenie pętli rowerowych i infrastruktury turystycznej za blisko 940 tys. złotych;
 • Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach za 1,3 mln złotych;
 • Budowa monitoringu za 200 tys. złotych;
 • Rozbudowa boiska w Sienicznie za blisko 100 tys. złotych;
 • Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 za 160 tys. złotych;
 • Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na Czarnej Górze za 3 mln złotych;
 • Realizacja programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zwiększającego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w naszej gminie za przeszło 1,7 mln złotych;
 • Rewitalizacja Kwartału Królewskiego z multimedialną trasą turystyczną w podziemiach za przeszło 2,8 mln złotych;
 • Zagospodarowanie zamku w Rabsztynie za ponad 300 tys. złotych.

Wskazane kwoty zadań to wydatki ujęte wyłącznie w budżecie na 2021 rok, natomiast wiele z tych inwestycji to zadania wieloletnie, których realizacja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane jest również przekazanie dotacji w wysokości 200 tys. złotych dla Powiatu Olkuskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej - ul. Długiej w Olkuszu. W 2021 roku będą realizowane także zadania z funduszu sołeckiego oraz przesunięte z 2020 roku zadania budżetu obywatelskiego.

Warto podkreślić, że realizacja tak wielu inwestycji majątkowych możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych oraz rządowych – w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, czy dotacji Ministerstwa Sportu.