Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 21.12.2020r. do dnia 10.01.2021r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 1777/95 o pow. 350m2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy,  na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł.Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 62/11 o powierzchni 9427m2 położona pomiędzy ul. Kochanowskiego w Olkuszu, a Żuradą z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 80,00zł.Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działki: nr 1570 o pow. 5,5420m2, nr 1577 o pow. 1,1175m2- położone w Niesułowicach z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1455.2020 z dnia 15.12.2020r. wysokości: 1.000,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31-go marca każdego roku z góry.

- części działek nr 5478/21, nr 3817 położonych w Olkuszu przy ul. ul. Ks. Kan. Stanisława Gajewskiego o łącznej pow. 189m2 z przeznaczeniem pod ogród przydomowy na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł.Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

  W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa,   przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.