Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Do dnia 15 stycznia 2021 roku przedłużony został termin składania wniosków – propozycji kandydatów do XII edycji Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis”.

Nagrody Cordis Nobilis przyznawane są w celu szczególnego docenienia i wyróżnienia osób i organizacji związanych z Olkuszem, które działają na rzecz innych osób.

Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach:

  • ORGANIZACJA – dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcie służące budowaniu wspólnego dobra,
  • FILANTROP – dla darczyńców, sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej,
  • WOLONTARIUSZ – dla osób stawiających pierwsze kroki w pracy społecznej,
  • OSOBA – za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz dobra innych.

 

Wnioski wraz z dokładnym uzasadnieniem danej kandydatury można pozostawić w umieszczonej przy wejściu do urzędu skrzynce podawczej w godzinach pracy urzędu lub wysłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz do dnia 15 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Druki wniosków można pobrać poniżej.

karta informacyjna

zgłoszenie