Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Tytuł projektu: „Skuteczni na rynku pracy II edycja”

 

Informacje ogólne:

Projekt Skuteczni na rynku pracy II edycja realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Cel projektu:

Celem projektu jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia wśród 30osób,powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat olkuski.

Więcej informacji o projekcie