Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zimowe ferie potrwają jeszcze do końca tygodnia, a od poniedziałku rozpocznie się kolejny okres nauki. Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej. Dlatego to właśnie ci nauczyciele, w ramach ogólnopolskiej akcji, którą w Olkuszu koordynowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2.

- Przeprowadzone testy były dobrowolne, choć cieszy fakt, że aż 70% nauczycieli poddało się badaniu. Dzięki temu w nowy okres wejdziemy z większą pewnością o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dochowujemy wszelkich wytycznych sanitarnych, by zapewnić najlepsze możliwe – zważywszy na okoliczności – warunki do komfortowej nauki. W dalszym ciągu apeluję do wszystkich, by zachowywali ostrożność, gdyż – do czasu uzyskania odporności po – koronawirusem może zarazić się każdy – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Testy nauczycieli

Przeprowadzone w poniedziałek testy objęły nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów klas I-III oraz pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych całego Powiatu Olkuskiego. Wymazy pobierane były pod halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Chęć badania wyraziło 110 nauczycieli i 45 pracowników administracji i obsługi z terenu Gminy Olkusz.

Testy nauczycieli

Testy nauczycieli

- Mamy nadzieję, że po feriach do szkół wrócą zdrowi nauczyciele i najmłodsi uczniowie. Czas ferii dla nas nie był stracony, gdyż w szkołach prowadzone były prace remontowe, a ich wyposażenie wzbogaciło się o nowe meble oraz pomoce dydaktyczne, zakupione z projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”, realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Testy nauczycieli

 

Fot. K. Kulman – PSSE w Olkuszu