Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 15.02.2021 r. do 07.03.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działki nr ew. gr. 1487/31, 1487/32, 1487/33, 1487/34, 1490/8 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz kanalizacji deszczowej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58