Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Już od najbliższego weekendu mieszkańcy będą mogli korzystać z części zrewitalizowanego Parku Czarna Góra w Olkuszu. Do dyspozycji mieszkańców będą place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownia zewnętrzna, a także ciągi pieszo-rowerowe przylegające do obiektów sportowych. Obiekty będą dostępne dla mieszkańców już od 27 lutego, codziennie od godziny 8 do 22. Rewitalizacja Parku była jednym z zadań realizowanych przez Gminę Olkusz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Ze względu na sprzyjającą aurę postanowiliśmy już teraz udostępnić mieszkańcom część zrewitalizowanego Parku Czarna Góra. Liczymy, że mieszkańcy będą chętnie korzystać z różnych form aktywności na świeżym powietrzu na terenie Parku, oczywiście pamiętając o zachowaniu zasad obowiązujących podczas pandemii. Dzięki rewitalizacji powstał nowoczesny, a co najważniejsze uniwersalny obiekt, który będzie chętnie odwiedzany nie tylko przez sportowych entuzjastów, ale również wszystkich tych, którzy cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu. – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Kolejne obiekty sportowe, cześć lekkoatletyczna oraz boiska sportowe będą dostępne już wkrótce.

Nowy plac zabaw w ośrodku Czarna Góra. W tle drzewa.

Warto nadmienić, że na zlecenie Gminy Olkusz został zrealizowany cykl filmów, które pokazują historię i współczesność ośrodka Czarna Góra.

Link do filmu – Czarna Góra. Kolebka Olkuskiego Sportu.

Link do filmu – Czarna Góra. Rewitalizacja.

Link do filmu – Czarna Góra – O tym się mówi.

W ramach projektu została także opracowana specjalna ulotka. Są w niej przedstawione efekty realizacji projektu, a także plan ośrodka  „Czarna Góra” z zaznaczonymi lokalizacjami nowej infrastruktury. W ulotce jest także mapa turystyczna okolic Olkusza z zaznaczonym przebiegiem szlaków pieszych i rowerowych. Ulotki można otrzymać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz Punkcie Informacji Turystycznej w Olkuszu. Ulotkę w formie pliku pdf można pobrać tutaj.

 

Projekt „Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.