Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W czwartek 25 lutego z wizytą studyjną w Olkuszu gościła kilkunastoosobowa grupa członków Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich z prezesem Radosławem Zdaniewiczem.

Po powstającej ekspozycji multimedialnej w podziemiach ratusza i dawnego Starostwa oprowadzali archeologów olkuszanin dr hab. Dariusz Rozmus, prof. WSH, który działa w zespole inwestora zastępczego powstającej ekspozycji oraz Marek Broda z firmy Signum Project, podwykonawca warszawskiej firmy Trias AVI, która wygrała przetarg na zaprojektowanie i wykonanie trasy multimedialnej w podziemiach ratusza i piwnicach starostwa. O historii obiektów, a także samego Olkusza opowiadał history k – regionalista, pracownik olkuskiego magistratu.

 

Gości zainteresowały zarówno same obiekty, czyli średniowieczne piwnice ratusza oraz kamienic, jakie znajdowały się w miejscu obecnego Starostwa, szczegóły dotyczące samej, powstającej ekspozycji, a zwłaszcza znaleziska archeologiczne, jakie będą na niej eksponowane. Uczestnicy wizyty studyjnej to w większości muzealnicy reprezentujący m.in. muzea w Gliwicach, Bytomiu, Częstochowie, Oleśnie, Chrzanowie, a także w Krakowie. Po zapoznaniu się z ekspozycją goście przeszli na krótki spacer po olkuskiej Starówce, a następnie zawitali do Punktu Informacji Turystycznej MSIT w Olkuszu, gdzie otrzymali zestawy materiałów promocyjnych Gminy Olkusz.

Mamy nadzieję, że dzisiejsza wizyta studyjna zapoczątkuje dalszą współpracę pomiędzy Olkuszem, a placówkami muzealnymi z województwa śląskiego i samym Stowarzyszeniem. Inicjatorem zorganizowania wizyty studyjnej był olkuszanin dr hab. Dariusz Rozmus, który także jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich jest organizacją społeczną, zrzeszającą specjalistów z zakresu archeologii oraz dyscyplin z nią współpracujących, działających w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa. Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich skupia archeologów z terenu Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1 . Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.