Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rozpoczęły się czynności odbiorowe prac związanych z utworzeniem dwóch ekspozycji multimedialnych w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”.

W piątek 26 lutego w wizycie odbiorowej uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, radni, przedstawiciele inwestora zastępczego i wykonawcy, czyli warszawskiej firmy Trias AVI, osoby związane z realizacją projektu, media, a także przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu - przyszłego zarządcy obiektów. W czynnościach odbiorowych uczestniczył burmistrz Roman Piaśnik, jego zastępcy Jolanta Motyczyńska i Łukasz Rychlewski, a także skarbnik Katarzyna Konieczny i sekretarz Katarzyna Bożek. Uczestników spotkania powitali burmistrz Roman Piaśnik oraz Agnieszka Kaczmarczyk, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, która nadzorowała całość prac. Po ekspozycjach multimedialnych w podziemiach ratusza i dawnego Starostwa uczestników spotkania oprowadzali dr Grzegorz Augustyn oraz Marek Broda z firmy Signum Project, podwykonawcy firmy Trias AVI, która wygrała przetarg na zaprojektowanie i wykonanie trasy multimedialnej w podziemiach ratusza i piwnicach dawnego starostwa.

Grupa mężczyzn ogląda panoramę miasta

- Chciałem serdecznie podziękować radnym, którzy wspierali inicjatywę utworzenia tych nowoczesnych ekspozycji oraz wykonawcom i pracownikom urzędu miasta zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Nasze miasto zyskało nowoczesny obiekt, o dużym znaczeniu dla mieszkańców i turystów, który wzmocni rozwój gospodarczy i kulturalny Olkusza, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku naszego miasta poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu i górnictwa. Nas nie będzie, a te obiekty pozostaną dla potomnych, jako świadectwo naszej historii. – mówił burmistrz Roman Piaśnik.

Ekspozycja w podziemiach ratusza przedstawia w ciekawy sposób historię Srebrnego Miasta. Jej elementem jest m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. W podziemiach można także zobaczyć replikę astrolabium - urządzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Część ekspozycji jest poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Istotnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Na pewno dużą atrakcją są liczne multimedia, czyli filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry, jak również instalacje i eksponaty inter aktywne, w tym makiety, modele eksponatów oraz instalacje artystyczne. Zastosowanie multimediów ma nie tylko uatrakcyjnić ekspozycję i formę przekazu, ale także dać możliwość wyboru przez zwiedzających tematu i zakresu wiedzy oraz ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.

Z kolei ekspozycja w podziemiach dawnego starostwa jest poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Można tam zobaczyć m.in. stanowiska interaktywne, gdzie zostały zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak m.in. kierat, płuczka, śruba Archimedesa, czy tzw. Pater noster. Jest też część poświęcona metalurgii, gdzie można zobaczyć repliki pieców używanych do wytopu ołowiu i srebra. O zabytkach hutniczych opowiadała podczas zwiedzania dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka prof. AGH, która wespół z innymi naukowcami była konsultantką tej części ekspozycji.

Jedna z komór piwnic jest opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Tam można zobaczyć replikę Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice. Został udostępniony do wykonania kopii dzięki uprzejmości ks. Mieczysława Miarki, proboszcza olkuskiej bazyliki. W ekspozycji została także przedstawiona historia olkuskiej mennicy. Wykonano specjalną prasę, w której będzie można sobie wybić replikę olkuskiego trojaka. W gablotach są prezentowane m.in. znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Przybliżeniu historii olkuskiego górnictwa i hutnictwa służą multimedia, czyli m.in. filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry edukacyjne. Został opracowany audioprzewodnik, także w wersji dla osób niepełnosprawnych oraz spójny system informacji i identyfikacji wizualnej.

- Atrakcyjna przestrzeń wystawiennicza, zrealizowana przy połączeniu tradycyjnej ekspozycji i nowoczesnych technologii, to doskonały sposób na promocje miasta – zauważa  Marcin Wojczyński, wiceprezes zarządu Trias AVI. – Bardzo cieszymy się z udanej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu i jesteśmy przekonani, że zrealizowany wspólnie projekt przyciągnie wielu turystów i zainteresuje ich ciekawą historią tego miejsca.

O wartości i znaczeniu olkuskich podziemi nie trzeba nikogo przekonywać. Unikatowe są także znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji starówki oraz Kwartału Królewskiego. W trakcie rewitalizacji pozyskano prawie 100 000 zabytkowych przedmiotów, w tym monety, ceramikę, kawałki ołowiu, skóry, elementy odzieży, miedziane odważniki i ozdoby. Wybrano przeszło dwieście najciekawszych eksponatów, w tym 130 monet, które zostały poddane konserwacji i część z nich będzie można oglądać w podziemnych wystawach. Wśród ciekawostek prezentowanych na ekspozycji jest m.in. forma do odlewania krążków, z których wybijano monety, czy tzw. liczman, wyprodukowany w Norymberdze prawdopodobnie w XV wieku, a używany w olkuskiej mennicy.

Srebrne Miasto zyskało obiekt o dużym znaczeniu dla mieszkańców i przyjezdnych. Warto dodać, że poza podziemnymi ekspozycjami, w budynku dawnego starostwa będzie restauracja, pokoje hotelowe, pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami czy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Zostanie także udostępniona olkuska baszta, a na terenie pomiędzy starostwem i murami miejskimi powstał ogród z kameralną sceną. Administrowane przez olkuski MOK ekspozycje, funkcjonujące pod wspólną nazwą „Podziemny Olkusz”, będzie można zwiedzać wiosną tego roku.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej zdjęć ze spotkania można zobaczyć na fanpage Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na portalu Facebook.