Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

obok pok. 207, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 01.03.2021r. do dnia 21.03.2021r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr 2057/5 o pow. 61m2 położona w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczenie pod dojazd, dojście. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 92,25 zł brutto - płatne jednorazowo po zawarciu umowy dzierżawy.

- działka nr 172/1 o pow. 90m2 położona w Witeradowie z przeznaczeniem pod ogród warzywny na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 2515/11 o pow. 11m2 położona w Olkuszu przy ul. Minkiewicza z przeznaczeniem pod zieleń przydom ową na okres      1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 36,90zł brutto (tj. 30,00zł netto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 229/20 o pow. 136m2 położona w Zedermanie z przeznaczeniem pod ogród warzywny na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 670/50 o pow. 5m2 położona w Olkuszu przy ul. Sikorka z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 36,90zł brutto (tj. 30,00zł netto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działki nrnr 1180/4, 1180/5 o pow. 439m2 położone w Olkuszu przy ul. Miłej z przeznaczeniem pod ogród warzywny na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 120m2 położonej w Olkuszu przy ul.Składowej z przeznaczeniem pod ogród warzywny na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 2579/7 o pow. 50m2 położona w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem pod dojazd, dojście na okres  1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 30,75zł brutto (tj. 0,50zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 803 o pow. 30m2 położonej w Pomorzanach z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 59,04zł brutto (tj. 1,60 zł netto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

 

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa,   przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.