Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dzisiaj odwiedziła nasze miasto ekipa telewizyjna realizująca program TVP Kraków. Prowadząca nagranie red. Nina Janus wraz z kamerzystą odwiedziła nową ekspozycję Podziemny Olkusz, która zrobiła na nich spore wrażenie.

Kamerzysta filmuje makietę miasta w ekspozycji Podziemny Olkusz

Dziennikarze zapoznali się z ekspozycją poświęconą historii miasta, jaka znajduje się w piwnicach średniowiecznego ratusza na olkuskim rynku. Następnie zwiedzili piwnice kwartału królewskiego pod budynkiem dawnego starostwa, gdzie znajduje się ekspozycja poświęcona historii olkuskiego górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu, a także królewskiej mennicy, jaka niegdyś działała w tym miejscu.

Mężczyzna w szarej marynarce udziela wywiadu do telewizji

Na zakończenie dziennikarze otrzymali zestawy materiałów promujących atrakcje turystyczne oraz zabytki Olkusza i ziemi olkuskiej, a także specjalnie opracowane materiały promocyjne ekspozycji Podziemny Olkusz.

Zrealizowane dzisiaj nagrania będą prezentowane dzisiaj (31.03)  po południu w programie Kronika TVP Kraków, a w następnie, w dłuższej wersji w Kronice Kulturalnej TVP Kraków. Fil mową relację z olkuskich podziemi można obejrzeć w Kronice na stronie internetowej TVP Kraków (od 17.44).

Mężczyzna z kamerą filmuje olkuski rynek

 

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.