Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

&nbsp ;

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kucharzyk informuje, że Komisje oraz sesja Rady miejskiej nie odbędą się w podanych wcześniej terminach.

Nowy terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej w Olkuszu zostanie podany do wiadomości niezwłocznie po ustaleniu nowy ch terminów.