Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

ZMIANA TERMINU NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ !!!

 

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Ważne informacje:

 

Spis przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem są objęci mieszkańcy Polski – Na terenie Gminy Olkusz spis będzie przeprowadzało 21 rachmistrzów spisowych. Spisem są objęci:

  • mieszkańcy Polski, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy (osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami).

  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis inter netowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu urząd gminy przygotował specjalne miejsce, gdzie można wykonać samospis. Osoby, chętne do samospisu mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu w budynku, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 114 (parter budynku).

Gdy nie możesz wykonać samospisu internetowego, zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest – możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani o dane z zakresu:

- charakterystyka demograficzna,

- aktywność ekonomiczna,

- poziom wykształcenia,

- niepełnosprawność,

- migracje wewnętrzne i zagraniczne,

- charakterystyka etniczno-kulturowa,

- gospodarstwa domowe i rodziny,

- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Gminne Biuro Spisowe w Olkuszu pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

  • 32 626 01 14, 32 626 02 15, 32 626 01 81 w godzinach pracy urzędu.