Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Pan Maciej Winkowski

Na podstawie art. 34 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, proszę o osobisty kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 207, telefon kontaktowy 32 626 02 15, w związku z trwającym postępowaniem w sprawie ochrony Pana danych osobowych.