Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu rozpoczęło realizację projektu pn.:

  1. „Prowadzenie rehabi litacji osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 374 680,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.
  • Czas trwania 01.04.2021 r.– 31.03.2024 r.
  • Celem projektu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.
  • Adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami – wychowankowie i absolwenci OREW.
  • Z projektu korzysta 34 beneficjentów w tym 4 osoby z terenu Miasta i Gminy Olkusz.