Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przyniosła szereg bardzo dobrych informacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Z inicjatywy burmistrza Romana Piasnika do miejskiego budżetu dopisano nowe zadania inwestycyjne. W efekcie w samym 2021 roku wydatki majątkowe Gminy Olkusz wyniosą 26 mln złotych. Ponadto zaplanowano zwiększenie spłaty zobowiązań w postaci obligacji do 9 mln złotych na koniec 2021 roku, co znacznie poprawi kondycję finansów Srebrnego Miasta.

- Dużym wsparciem są pozyskiwane przez nas dofinansowania, w ostatnim czasie przede wszystkim z programów rządowych. W tym miejscu pragnę podziękować Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, z którym wielokrotnie się spotykałem, zarówno w Krakowie, jak i tu w Olkuszu. Często rozmawiamy przez telefon i widać, że ta współpraca przynosi wiele korzyści dla naszych mieszkańców. Dziękuję również pracownikom Urzędu, którzy angażują się w pisanie dobrych projektów i wniosków o dofinansowanie, bo bez tej pracy, wykonanej u podstaw, żadnych dodatkowych środków dla Olkusza by nie było – mówił w czasie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Grafika złotówek

Wśród nowych inwestycji, zaplanowanych do realizacji już od tego roku, znalazły się m.in.:

 • Budowa przedszkola w Osieku;
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Sołectwie Zederman;
 • Budowa miejsc parkingowych oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego;
 • Przebudowa ulic m.in.: Przemysłowej, Widokowej, Pięknej, Tuwima, Zagaje, Gęsiej, Nullo 23, Marii Dąbrowskiej w Sienicznie, czy drogi w Zawadzie;
 • Budowa chodnika przy ul. Sławkowskiej;
 • Przebudowa chodnika przy ul. Żuradzkiej;
 • Modernizacja budynku OSP w Olkuszu;
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej na terenie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego OSW "Czarna Góra";
 • Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 w Olkuszu;
 • Przebudowa boiska w Sienicznie;
 • Dostawa i montaż trybun przy sztucznym boisku w Parku Czarna Góra;
 • Utwardzenie alejek w Silver Parku;
 • Budowa tężni solankowej.

To tylko część zadań, wprowadzonych do budżetu w czasie sesji. Znalazły się w nim również nowe dotacje: dla Powiatu Olkuskiego na przebudowę drogi w Podgrabiu w kierunku Bogucina Dużego, a także dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

- Uwzględniając wszystkie zmiany, wydatki majątkowe w budżecie na ten rok wyniosą 26 mln złotych, a łączna wartość inwestycji wpisanych obecnie do WPF-u na ten i przyszły rok wyniesie ponad 43 mln złotych – podsumował burmistrz Roman Piaśnik.

Zmiany w budżecie zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez radnych Rady Miejskiej. To poparcie odzwierciedliły także wyniki głosowania, które było jednomyślne.