Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej pn.: „Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej” przyznano dotację  Stowarzyszeniu Klub Sportowy FLIKA w wysokości 8.000,00 zł.