Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Olkuskie podziemia niebawem będą otwarte dla każdego. Ruszyła już sprzedaż biletów na zwiedzanie ekspozycji „Podziemny Olkusz”. Bilety można zakupić poprzez stronę internetową www.podziemnyolkusz.pl/. W ramach promocji, 22 i 23 maja, czyli w weekend historycznego otwarcia podziemi, usługa przewodnicka jest gratis. Aby zaspokoić oczekiwania zwiedzających, w premierowy weekend została także zwiększona ilość wejść. Podziemia będzie można zwiedzać zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 – Bardzo cię cieszę, że nasze podziemia cieszą się tak wielkim zainteresowaniem. Oznacza to, że decyzja o utworzeniu podziemnej, multimedialnej trasy turystycznej była słuszna, a nasze miasto zyskało nowoczesny obiekt, o dużym znaczeniu dla mieszkańców i turystów. Jestem głęboko przekonany, że wzmocni on rozwój gospodarczy i kulturalny Olkusza, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku naszego miasta poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu i górnictwa. – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Podziemia

Dwie ekspozycje multimedialne „Podziemny Olkusz” w nowoczesny sposób pokazują historię Srebrnego Miasta. W zabytkowych piwnicach gotyckiego ratusza można poznać dzieje Olkusza. Piwnice dawnego kwartału królewskiego kryją niezwykłą, interaktywną ekspozycję poświęconą historii górnictwa srebra i ołowiu oraz olkuskiej mennicy. Ekspozycje zostały zrealizowane przez Gminę Olkusz w ramach projektu  „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, jaki był realizowany w latach 2017 – 2021.

Podziemia

Więcej informacji o ekspozycji na stronie internetowej www.podziemnyolkusz.pl

Na olkuskim rynku prezentowana jest wystawa planszowa „Podziemny Olkusz”. Wystawa przygotowana przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu stanowi swego rodzaju podsumowanie projektu  „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, jaki był realizowany przez Gminę Olkusz w latach 2017 – 2021. Na 20 planszach można poznać historię obiektów, w których zostały zlokalizowane podziemne ekspozycje, czyli olkuskiego ratusza oraz kwartału królewskiego. Pokazany jest także przebieg prac oraz efekty projektu, czyli niezwykłe podziemne ekspozycje, które będzie można zwiedzać już od 22 maja. Wystawa została ustawiona na rynku przez pracowników MOK Olkusz i będzie prezentowana do połowy czerwca. Wystawę w wersji elektronicznej można pobrać tutaj.

 

Plansze wystawy na rynku. W tle budynek Urzędu Miasta.

Została także opracowana broszura „Podziemny Olkusz”, która przybliża historię obiektów poddanych rewitalizacji, czyli ratusza, kwartału królewskiego oraz murów i baszt miejskich, a także pokazuje przebieg realizacji projektu i jego efekty, czyli dwie niezwykłe ekspozycje „Podziemny Olkusz”. Broszura opracowana przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie rozdawana zwiedzającym podziemia, a w wersji elektronicznej można ją pobrać tutaj.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Łukasz Dwornik