Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Aktualne dokumenty planistyczne

Plany obowiązujące

 

Dokumenty planistyczne w trakcie wyłożenia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Piaski (2 obszary)