Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dzisiaj obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, święto ogłoszone w 2000 roku przez Sejm RP roku dla upamiętnienia pierwszych wolnych wyborów samorządowych, jakie odbyły się 27 maja 1990 roku.

W pierwszych wyborach samorządowych mieszkańcy wybrali Radę Miejską w Olkuszu, która składała się z 32 radnych. Poza jednym radnym, który startował jako niezależny kandydat, pozostali wywodzili się z Komitetu Obywatelskiego Ziemi Olkuskiej „Solidarność”. Na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej radni wybrali doktora Mateusza Nowaka, a na stanowisko burmistrza Mariana Bilińskiego, który pełnił tę funkcję do 1992 roku.

Grupa 32 osób pozuje do zdjęcia.

- Pierwsze, wolne wybory samorządowe były niezwykle ważnym wydarzeniem w naszej historii. Ustanowienie samorządu, zaledwie w rok po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu, było decyzją przełomową, kto wie, czy nie najważniejszą dla polskiej demokracji. Wprowadzona wtedy reforma samorządowa była pierwszą, udaną i konsekwentnie realizowaną reformą ustrojową. Dlatego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego chciałem złożyć serdeczne życzenia wszystkim radnym i burmistrzom poprzednich kadencji, a także obecnym radnym Rady Miejskiej oraz obecnym i byłym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i podległych mu jednostek. Chcę serdecznie podziękować za pracę, jaką wkładali w rozwój naszej lokalnej społeczności.– mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Przed 30 laty, 27 maja 1990 roku, Polacy poszli do urn, żeby w pierwszych wolnych wyborach samorządowych w powojennej historii naszego kraju oddać głos na swoich reprezentantów do samorządu gminnego. Było to wydarzenie niezwykle ważne, jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w historii III RP. Ustanowienie samorządu, było decyzją przełomową. Władza lokalna została ściśle związana z wolą mieszkańców. Wreszcie poczuliśmy się gospodarzami w naszym wspólnym domu. Dzięki reformie samorządowej ożywiły się lokalne wspólnoty i powstał silny impuls do tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie ustanowienie samorządu terytorialnego wniosło do życia publicznego wiele nowych i cennych wartości.

W ubiegłym roku, z okazji jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w oparciu o materiały przygotowane przez samorządy opracowało specjalny, jubileuszowy numer czasopisma „Wspólnota Małopolska”. Można w nim znaleźć artykuł o początkach samorządu terytorialnego w Olkuszu (s. 277 – 281). Zapraszamy do lektury.

Link do numeru.