Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
stanowiącej własność Gminy Olkusz.   

 

                                                                 

L.p

Nr KW

Nr działki/

powierzchnia

Udział

Pow. mieszkania /piwnicy

Opis nieruchomości

 w Olkuszu

 ( ulica:)

Cena lokalu

Cena gruntu

     w zł. 

 

Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego.

 

1.

 

KR1O/00014379/2

 

3353/1 pow.

 906m2

 

0,0112

 

m. 36,15m2

piw. 4,32 m2

 

ul. Leg.. Polskich 30/41

 

127 975,00

    1 672,00

 

 

Zabudowa wielorodzinna

 

 

Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 09.07.2021r.