Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 07.06.2021 r. do 27.06.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 2293/7 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu,

- działka nr ew. gr. 816 obręb Pomorzany w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.