Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Mieszkańcy dwóch olkuskich ulic: Strzelców Olkuskich oraz Leśnej będą do swoich domów podróżować o wiele bardziej komfortowo, niż przed rokiem. Właśnie dobiegł końca remont obu traktów. Jego koszt to blisko 731 tys. złotych. Inwestycje uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Oprócz dużych projektów inwestycyjnych chcemy wykonywać jak najwięcej mniejszych zadań. Są one bardzo potrzebne mieszkańcom, poprawiając ich komfort oraz bezpieczeństwo. Odebraliśmy dwa zadania, które polegały na gruntownej przebudowie dróg, a nie jedynie korekcie ubytków. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możemy realizować więcej zadań – z myślą o mieszkańcach – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Strzelców Olkuskich

W zakres prac, związanych z przebudową ul. Strzelców Olkuskich, weszły w szczególności roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowa elementów kanalizacji deszczowej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w układzie warstw, ułożenie krawężników i kostki brukowej, a także prace wykończeniowe i porządkowe. Koszt zadania wyniósł 312 tys. złotych.

Strzelców Olkuskich

Zadanie przebudowy ul. Leśnej również wiązało się z koniecznością wykonania prac rozbiórkowych. Potem przystąpiono do prac związanych z odwodnieniem drogi. Konieczne było ułożenie nowych rur PVC oraz zamontowanie studzienek inspekcyjnych. Zostało także wykonane tzw. odwodnienie liniowe. Kolejnym etapem prac było wykonanie nowej jezdni z szarej i kolorowej kostki brukowej, a także krawężniki i obrzeża. Całości dopełniły prace ziemne i uporządkowaniem terenu. Wartość prac to blisko 419 tys. złotych.

Leśna

Leśna