Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Od 2 sierpnia 2021 r.

nowy wzór dowodu osobistego

Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie drugiej obok fotografii cechy biometrycznej, czyli odcisków palców.

W związku z tym, że w dowodzie pojawią się odciski palców i podpis posiadacza, nie będzie już możliwości złożenia wniosku przez internet. Konieczna będzie osobista wizyta w urzędzie.

Od sierpnia br. będzie można złożyć wniosek elektronicznie wyłącznie dla dzieci do 12 roku życia.

 

 

WAŻNE !!!

Wnioski o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP na dotychczasowych zasadach można składać do 26 lipca 2021 r.

Wdrożenie nowego wzoru dowodu osobistego nie oznacza konieczności wymiany wszystkich dokumentów. W pierwszej kolejności wymiana dotyczy dowodów, którym upływa termin ważności. Nowy dokument otrzymają też osoby, które po raz pierwszy będą wnioskować o wydanie dowodu osobistego.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminu na jaki zostały wydane.

Powodem powyższych zmian jest konieczność dostosowania ustawy o dowodach osobistych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. zobowiązującego do poprawy zabezpieczeń w wydawanych dokumentach.

 

 

 

 

Nowy wzór e-dowodu – aktualizacja - ważna informacja !

 

Termin wdrożenia dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną, ustalony wcześniej na 2 sierpnia 2021 r., został zmieniony.

Nowy termin wdrożenia dowodów osobistych zostanie ogłoszony w formie komunikatu co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

 

Uwaga! - aktualizacja:

Od 27 lipca 2021 r. usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, została wyłączona.
 
Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.