Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Pozytywnym odbiorem zakończyły się prace, polegające na przebudowie łącznika ulicy Króla Kazimierza Wielkiego z ul. Świętokrzyską. Zrealizowana inwestycja pozwoliła nie tylko uporządkować sposób parkowania w tym miejscu, ale także poprawiła płynność i bezpieczeństwo komunikacji samochodowej oraz pieszej na tym ruchliwym odcinku. Wartość wykonanych robót to ok. 200 tys. zł, przy 50% dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Mówimy o miejscu, wokół którego zlokalizowanych jest wiele punktów usługowych, generujących bardzo duży ruch samochodowy oraz pieszy. Pojazdy wjeżdżające na dotychczasowy parking nie miały jak wyminąć się z pojazdami wyjeżdżającymi, co przy dość intensywnym ruchu pieszych sprawiało niebezpieczeństwo i doprowadzało do korkowania się ul. K. K. Wielkiego. Doprowadziliśmy do uporządkowania tego terenu – powstał wygodny przejazd rozładowujący ruch oraz miejsca parkingowe i bezpieczny chodnik z oświetleniem – mówi Roman Piaśnik.

Odbiór łącznika

 Odbiór łącznika

Oprócz nowej nawierzchni wykonano także odwodnienie drogi. Ważnym elementem, poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, jest również nowe oświetlenie. Precyzyjną wartość inwestycji poznamy po jej ostatecznym rozliczeniu.

Lampa