Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

Lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz

 najemcy, stanowiącej własność Gminy Olkusz.   

 

 

                                                                 

L.p

Nr KW

Nr działki/

powierzchnia

Udział Pow. mieszkania/piwnicy

Opis nieruchomości

 w Olkuszu

 ( ulica:)

Cena lokalu

Cena gruntu

     w zł. 

 

Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego.

 

1.

 

KR1O/00053895/0

 

3349/10 pow.

 1292m2

 

0,0260

 

m. 47,42m2

piw. 9,48 m2

 

ul. Leg.. Polskich 8/7

 

178 638,00

    5 521,00

 

 

Zabudowa wielorodzinna

 

 

Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2

 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 20.08.2021r.