Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 13.09.2021 r. do 03.10.2021 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

- działki nr ew. gr. 2320/2, 2320/6 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz teletechniczny,

 

- działki nr ew. gr. 3688/69, 3689/8, 3690/8, 3690/2, 3691/21 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz kanalizacji sanitarnej,

 

- działka nr ew. gr. 1490/8 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz kanalizacji deszczowej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu  32 626-01-58.