Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W piątkowe popołudnie 17 września 2021 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza odebrał Gunter Pabst. W ten sposób olkuski samorząd oraz Mieszkańcy docenili jego starania na rzecz budowy relacji między Olkuszem i miastem partnerskim Schwalbach am Taunus.

- Dziś rano z delegacją Schwalbach wspólnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem poświęconym Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów, pokazując wyraźnie, że nasze miasta i nasze narody szanują wspólną, czasem trudną historię, chcąc jednocześnie budować przyszłość opartą na zgodzie, wzajemnym zrozumieniu i otwartości. Tym bardziej symbolicznego wymiaru nabiera dzisiejsza uroczystość. Pan Günter Pabst jest postacią, która potrafi znaleźć w innych ludziach te wartości, które łączą. Połączył społeczność Olkusza oraz Schwalbach, budując relacje i przyjaźnie, które przetrwały lata – mówił Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Honorowy Obywatel

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza może otrzymać osoba pełnoletnia, która w istotnym stopniu przyczyniła się lub przyczynia do budowania prestiżu i popularyzacji walorów Gminy Olkusz na forum ponadlokalnym. Honorowe Obywatelstwo Olkusza jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania przez lokalny samorząd.

Wniosek o nadanie tego tytułu został skierowany przez Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”. Stowarzyszenie wskazało, że Günter Pabst, który od początku partnerstwa, pracując na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia i przyjaźni, z wielkim zaangażowaniem i empatią rozwija partnerską współpracę pomiędzy Olkuszem i Schwalbach am Taunus oraz wyraźnie wpisał się w historię naszego miasta.

- Współpraca partnerska wciąż jest jedną z najważniejszych dla Europejczyków możliwości na spotkania twarz w twarz, dzielenie się doświadczeniami codziennego życia i korzystanie ze swej wiedzy w różnych dziedzinach – od edukacji i kultury począwszy, na gospodarce kończąc. Pomaga również w tworzeniu poczucia jedności europejskiej. Co więcej, umożliwia obywatelom dyskusję na ważne i często trudne tematy w przyjaznej atmosferze, jest wyrazem obywatelstwa europejskiego – wskazywał Jan Kucharzyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu.

Honorowy Obywatel

Dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela oraz pamiątkowy upominek wręczyli wspólnie: burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk.

Honorowy Obywatel

- Serdecznie dziękuję za ten zaszczyt i postaram się być go godnym. Dziękuję organizacji Miast Partnerskich w Olkuszu za inicjatywę przyznania mi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusz. Dziękuję członkom Rady Miejskiej i jej przewodniczącemu Janowi Kucharzykowi. Dziękuję Panu Burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia decyzji o przyznaniu mi tej honorowej funkcji Waszego miasta – nie szczędził podziękowań Honorowy Obywatel Olkusza Günter Pabst.

Honorowy Obywatel

- Setki polsko-niemieckich Partnerstw Miast stanowią dzisiaj ważny filar przyjaźni pomiędzy naszymi krajami. To te bezpośrednie spotkania człowieka z człowiekiem tworzą dzisiaj partnerstwa miast – największy pokojowy ruch na świecie. Polityczne napięcia ciągle istnieją w dzisiejszej Europie, także pomiędzy naszymi krajami. Jednak nie do pomyślenia wydaje się, by dzisiaj społeczeństwa dały się zmanipulować wzajemnym podjudzaniem. Wielki wkład tutaj wniosły i wnoszą te szczere spotkania i związane z tym zbliżenie kultur – podkreślał rolę partnerskiej współpracy Alexander Immisch, burmistrz Schwalbach am Taunus.

Honorowy Obywatel

Życzenia i gratulacje złożyła również Genowefa Bugajska, prezes Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie” – inicjatora przyznania tytułu Honorowego Obywatela Günter Pabstowi.

Honorowy Obywatel

Specjalny koncert z tej okazji przygotował laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej Piotr Kalicki z zespołem.

Honorowy Obywatel 

Honorowy Obywatel

Günter Pabst urodził się 30 grudnia 1944 roku w małej wiosce Biebernheim nad Renem w powiecie Rhein-Hunsruck (Kraj Związkowy Nadrenia Palatynat). Jest przedstawicielem powojennego pokolenia Niemców, dla którego życiową misją stała się praca na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

Poprzez założony obywatelski komitet „Niezależna Lista Schwalbach”, na przełomie roku 1989/1990 złożył do Parlamentu Miasta Schwalbach wniosek o nawiązanie  PARTNERSTWA z wybranym miastem w POLSCE. Wniosek ten zapoczątkował partnerskie negocjacje, które doprowadziły do podpisania w 1997 roku Układu o PARTNERSTWIE MIAST – pierwszego w Małopolsce podpisanego przez burmistrzów Olkusza – Pana Andrzeja Ryszkę i Schwalbach – Pana Horsta Faesera.

W grudniu 1997 r. Günter Pabst, wraz z pierwszą grupą zainteresowanych partnerstwem mieszkańców Schwalbach (Kulturkreis GmbH Schwalbach) Robocze Koło Partnerstwa Miast Schwalbach - Olkusz, którego został przewodniczącym. Był to początek wielu wydarzeń i inicjatyw na rzecz współpracy i przyjaźni polsko-niemieckiej Olkusza i Schwalbach . Olkusz i Polska – nasza historia, kultura i społeczeństwo, to zagadnienia, które stały się nieodłączną częścią codziennego życia Güntera Pabsta.

W maju 1998 roku odbyła się pierwsza podróż delegacji mieszkańców Schwalbach do Olkusza. Zapoczątkowała ona regularne rewizyty i międzypokoleniowe spotkania mieszkańców, a młodzież, przed przystąpieniem Polski do UE, poznawała pracę w firmach, przedszkolach i Miejskim Ratuszu Schwalbach. Günter Pabst był inicjatorem projektu POLSKI KALEJDOSKOP , który pozwala mieszkańcom Schwalbach, powiatu Main-Taunus, poznawać Olkusz i Polskę – historię, kulturę, życie społeczno-gospodarcze i polityczne – poprzez organizowane corocznie wykłady, wystawy, koncerty, rozmowy i dyskusje, pokazy polskich filmów, foto-prezentacje ze spotkań partnerskich w Olkuszu i podróży studyjnych ukazujących polskie regiony. Günter Pabst redaguje także coroczny biuletyn Neues aus der STaedtepartnerschaften (Nowości  z miast partnerskich). W 2014 r. Günter Pabst otrzymał Honorowe Wyróżnienie Powiatu Main Taunus za projekt Polski Kalejdoskop w obszarze „Międzynarodowe Spotkania”.

Koło Partnerskiej Współpracy (AK Staedtepartnerschaft Schwalbach – Olkusz) od 2014 r. jest członkiem Federalnego Związku Towarzystw Polsko – Niemieckich. Podczas corocznych kongresów Günter Pabst przedstawia tam i promuje to, co dzieje się w partnerskiej współpracy Olkusza i Schwalbach.

Efektem współpracy naszych miast było również wsparcie finansowe udzielone przez Przyjaciół ze Schwalbach dla mieszkańców Olkusza m.in. na:

  • Prace przy pomnikach na starym cmentarzu – Miejsca Pamięci (1000 Euro – 2008 r.);
  • Akcja Pomóżmy Michałkowi (4600 Euro – 2016/2017 r.);
  • Wsparcie kosztów renowacji organów H. Hummla (3400 Euro – 2018/2019 r.).

Więcej zdjęć: Facebook