Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Flaga

                             DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

NAZWA ZADANIA: „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

DOFINASOWANIE: 269 779,11 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6 481 546,72 zł

Głównym celem projektu jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz turystycznych w powiecie olkuskim o łącznej długości około 45,4 km

W ramach projektu powstanie trasa przebiegająca przez główne atrakcje gmin Olkusz, Klucze i Wolbrom, w tym m.in. utworzenie pętli – dookoła Zalewu Wolbromskiego (która będzie stanowić trasę turystyczną) oraz pętli prowadzącej do tzw. "Róży Wiatrów" przez teren Pustyni Błędowskiej.

W ramach projektu:

  • wykonane zostanie oznakowanie drogowego na odcinkach o długości ok. 10,5 km,
  • wykonane zostanie oznakowanie turystycznego na odcinkach o dł. ok. 19,65 km,
  • wykonane zostanie utwardzenia szlaku oraz oznakowania turystycznego na odcinkach o dł. ok. 15,24 km,
  • powstaną również miejsca odpoczynku dla potrzeb rowerzystów.