Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr XLI/573/21 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1033/21 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w  2021 r.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji:

  1. Ściany I piętra.
  2. Strop na I piętrze + schody
  3. Wieża + szczyt+ strop.
  4. Tablica informacyjna.

 

Realizacja wnioskowanych prac w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku docelowo znacznie poprawi warunki socjalno – bytowe strażaków – ratowników, po powrocie z akcji ratowniczo gaśniczych oraz zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres objęty wnioskiem aplikacyjnym jest III etapem rozbudowy budynku remizy, która  pozwoli na  powstanie pomieszczeń, gdzie w dalszym etapie prac znajdować się będą pomieszczenia socjalne (toalety, umywalki) jak i sala szkoleniowa w której będą prowadzone zajęcia szkoleniowe podwyższające umiejętności strażaków w zakresie ich gotowości bojowej.

Całkowity koszt zadania: 150 019,41 zł

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w 2021 r.”