Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

GDDKiA Rejon w Krakowie informuje, że w dniu 20.10.2021r rozpocznie się remont nawierzchni na DK 94 w miejscowości Sieniczno na odcinku w km 301+000 do 302+100

Remont nawierzchni polegać będzie na:

-  mechanicznym sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej z profilowaniem;

- wymianie oraz regulacji studni rewizyjnych i ściekowych oraz włazów studni rewizyjnych;

- ułożeniu dwóch nowych warstw bitumicznych: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego WMS o grubości do 4cm, warstwy ścieralnej SMA11 o grubości 4cm wraz z wykonaniem wiązania między warstwowego z emulsji asfaltowej;

Utrudnienia będą polegały na wyłączeniu na przemian jednego z dwóch pasów ruchu celem wykonania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Ruch odbywał się będzie wahadłowo z zastosowaniem ręcznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione.

Przewidywany termin zakończenia prac to 29.10.2021r.