Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi pn. „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” przyznano dotację

Stowarzyszeniu Dobroczynnemu  RES SACRA MISER z siedzibą w Bukownie, ul.Kolejowa 30, w wysokości

15.000,00 zł.