Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W ramach ww. konkursu Gmina Olkusz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 6 799,80 zł na organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone szkoły wiejskie z terenu naszej gminy. Planuje się organizację autokarowych wycieczek jednodniowych dla każdej ze szkół pod wspólnym hasłem „Śladami górnictwa srebra, ołowiu i cynku na ziemi olkuskiej”. Szacuje się, że w wycieczkach weźmie udział około 140 uczniów klas 1 – 8. W trakcie wycieczek uczniowie: zwiedzą ekspozycję „Podziemny Olkusz”, wezmą udział w grze terenowej queście „Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich”), zwiedzą ekspozycję „Kopalnia wiedzy o cynku” w Bukownie, odbędą spacer po Pustyni Błędowskiej oraz odwiedzą Rezerwat Przyrody Pazurek, zamek Rabsztyn i Chatę Kocjana.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji regionu i propagowania turystyki w Małopolsce. Wycieczki są uzupełnieniem realizowanych w szkole programów nauczania. Umożliwią dzieciom poznanie geografii i historii regionu ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa kruszcowego w rejonie olkuskim oraz podniosą ich poziom wiedzy o Małopolsce.

 

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”