Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033, na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Olkusz, przygotowanej na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033.

 

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu strategii w części diagnostycznej.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. w formie zbierania uwag za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Olkusz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Strategia Rozwoju”), dostępnego pod poniższym linkiem:

 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_spoleczne

 

Formularz zgłaszania uwag jest także dostępny do pobrania w postaci papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz) na dzienniku podawczym. Wypełnione formularze można złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed dniem 10 grudnia 2021 r. oraz po dniu 14 stycznia 2022 r.

 

 

Załączniki:

Strategia Rozwoju Olkusz_diagnoza.pdf

Ankieta_formularz_zgłaszania_uwag_konsultacje_diagnozy.pdf